V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Młodych Menedżerów
pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”

Łódź, 20-21 października 2014r.


Partnerem przedsięwzięcia jest
Miasto Łódź

Miasto Łódź Kreuje

Miasto Łódź wspiera konferencję
w ramach programu
"Współpraca z wyższymi uczelniami"


Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE
działające przy Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej
ma zaszczyt zaprosić młodych pracowników nauki oraz członków i opiekunów kół naukowych
do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu:

FORUM MŁODYCH MENEDŻERÓW
pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE:
wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”


Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego dotyczącego wyzwań rozwojowych
dla małych i średnich przedsiębiorstw w strategii „Europa 2020” i w perspektywie
finansowej UE na lata 2014-2020. Zamierzamy dzięki temu stworzyć forum dyskusyjne,
podczas którego uczestnicy podzielą się swoim doświadczeniem i wynikami badań,
a młodzi menedżerowie zaprezentują nowatorskie podejście do omawianych zagadnień.

Mamy nadzieję, że wymiana poglądów będzie inspirującym wydarzeniem zarówno dla Państwa jak i dla organizatorów

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2014r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 266

AKTUALNY PROGRAM KONFERENCJI - nastąpiły niewielkie zmiany
[Pobierz aktualny program konferencji]

[Mapka miejsca konferencji]                    [Dojście do sali konferencyjnej]

Serdecznie zapraszamy !

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Katedra Zarządzania PŁ
Radosław Banaszek
Prezes KN „LBT”
dr inż. Marek Matejun
Opiekun KN „LBT”

Podstawowy zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • charakterystyka, struktura i znaczenie społeczno-gospodarcze firm sektora MSP w Polsce i w UE,

  • stymulatory i bariery rozwoju małych i średnich firm w perspektywie roku 2020,

  • realizacja postulatów rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu przez małe i średnie przedsiębiorstwa,

  • źródła finansowania oraz formy wspierania MSP (m.in. w ramach pakietu „Horyzont 2020” oraz krajowych i regionalnych inicjatyw pomocowych),

  • rozwój przedsiębiorczości rodzinnej, technologicznej, intelektualnej, akademickiej oraz intraprzedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach,

  • menedżerskie wyzwania w procesach rozwojowych MSP: zarządzanie innowacjami, wiedzą, ryzykiem, transfer i ochrona technologii, internetalizacja i internacjonalizacja działalności i inne,

  • budowanie konkurencyjności oraz rozwój relacji firm sektora MSP z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. konkurencja, współpraca, kooperencja, sieci, klastry, CSR),

  • kształtowanie kompetencji przedsiębiorców oraz kadr menedżerskich i pracowników MSP,

  • wyzwania metodologiczne i perspektywy badań nad rozwojem firm sektora MSP w teorii i w praktyce nauk o zarządzaniu oraz ekonomii.

Nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji do powyższych zagadnień.
Zapraszamy również do składania innych tematycznie opracowań z zakresu zarządzania i ekonomii,
które pośrednio dotyczą szerokiej problematyki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw!

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy B MNiSW (w jęz. polskim)
lub w monografii (w jęz. angielskim). Publikacje zostaną wydane drukiem na konferencję, a także – dodatkowo – umieszczone w Internecie.stat4u